X

Zgodność

Firma Flughafen Berlin Brandenburg GmbH w centrum swoich działań stawia otwartość, uznanie, zaangażowanie, gotowość do działania i rentowność. Wspieramy znajomość obowiązujących przepisów, wytycznych i wewnętrznych instrukcji, które są istotne dla Lotniska Berlin Brandenburg (FBB) m.in. poprzez szkolenia, ulotki i artykuły w gazetce firmowej. W ramach naszych uregulowań wzmocnienie kultury zgodności, która bazuje na wiążących wartościach
i etycznych standardach stanowi istotny element kultury przedsiębiorstwa. W tym celu stworzono system zarządzania zgodnością i system informowania o nieprawidłowościach. Pracownicy portu lotniczego i pracownicy zewnętrzni - tacy jak wykonawcy, usługodawcy lub partnerzy biznesowi - mogą zgłaszać uwagi i podejrzane przypadki, jak np. korupcja, oszustwo, przestępczość gospodarcza, nadużycie zaufania lub przekraczanie granic w sferze osobistej, a także nielegalna dyskryminacja - także anonimowa – do systemu informowania o nieprawidłowościach. Uwagi
te dają nam możliwość odkrycia i usunięcia naruszeń w celu uniknięcia poważnych szkód
dla FBB i jego pracowników. Biuro ds. Zgodności FBB jest centralnym jednostką zajmującą się
w przedsiębiorstwie sprawami zgodności. Zadania biura są oddzielone od wszystkich innych funkcji a kieruje nim Elke Schaefer jako Kierownik ds. Zgodności. Biuro ds. Zgodności jest dostępne dla pracowników wewnętrznych i zewnętrznych w charakterze centralnego partnera
do kontaktu i doradcy. Wszelkie informacje otrzymywane przez Biuro będą oczywiście traktowane jako poufne.
Równolegle z systemem zgłaszania nieprawidłowości i Biurem ds. Zgodności, do dyspozycji są również nasi rzecznicy praw obywatelskich FBB, dr Leonie Lo Re i dr Rainer Frank, jako osoby kontaktowe w sprawach dot. zgodności.

Osoba do kontaktu
Compliance Officer Elke Schaefer

Elke Schaefer Compliance Officer Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

+49 30 6091-70170

Osoba do kontaktu

Dr. Leonie Lo Re / Dr. Rainer Frank Rzecznicy Praw Obywatelskich/ Adwokaci

+49 30 31868566

 • Adres
  FS-PP Berlin
  Frank Auffermann Halbritter Horrer Wehner
  Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
  Potsdamer Platz 8
  10117 Berlin