X

Struktura przedsiębiorstwa

Ownership structure  Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

Struktura udziałowa

Wspólnikami spółki Flughafen Berlin Brandenburg GmbH są kraje związkowe Berlin i Brandenburgia oraz Republika Federalna Niemiec. więcej zum Thema: Struktura udziałowa

Ombuds office

Zgodność

Oparty na wartościach system Compliance Management spółki FBB: Compliance Office oraz rzecznik praw obywatelskich przyjmują sygnały i informacje dotyczące obszaru Compliance więcej zum Thema: Zgodność