X

Odpady

Odpady powstają nie tylko w ponad stu sklepach, restauracjach i biurach różnych usługodawców w terminalu lecz także np. w cateringu lotniczym oraz w warsztatach i innych obiektach zaplecza technicznego na lotnisku. Przeważająca część tych odpadów porównywalna jest z przeciętnymi odpadami z gospodarstw domowych.

Spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH w zakresie gospodarki odpadami w pełni przestrzega uregulowań prawnych, zawartych w Ustawie o Obiegu Materiałów w Gospodarce oraz w Ustawie o Gospodarce Odpadami. Zdecydowana większość odpadów, których nie da się uniknąć, jest uzdatniana do ponownego wykorzystania, a następnie poddawana recyclingowi. Jeżeli nie jest to możliwe, odpady są utylizowane przez spalanie energetyczne lub kierowane na kwalifikowane wysypiska. Odpady, których nie da się zagospodarować w żaden z tych sposobów, muszą być poddane utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób niepowodujący obciążeń.

Nasze przedsiębiorstwo opracowało i już wdrożyło system zachęt do zapobiegania powstawaniu odpadów. Również wszystkie firmy zewnętrzne, mające swe siedziby lub biura w terminalu, są zobowiązane do segregacji odpadów i umieszczania ich w zbiorczych pojemnikach, podobnie jak się to czyni w gospodarstwach domowych. Worki z odpadami, oznaczone kodem każdego podmiotu, który je generuje, są następnie ważone, a wyliczonymi indywidualnie kosztami utylizacji obciąża się „producenta” odpadów. Wielkowymiarowe odpady z papieru, papy, sklejki, drewna, jak również złom, odpady z tworzyw sztucznych i wszelkiego rodzaju niebezpieczne odpady deponowane są w określonych porach dnia w specjalnym sektorze utylizacyjnym. Również i te odpady poddawane są ważeniu, a koszty utylizacji ponoszą firmy je dostarczające.

Całą logistykę i zgodną z zasadami ekologii utylizację odpadów spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH powierzyła bardzo doświadczonej i wydajnej firmie zewnętrznej.