X

Ziemia i woda

Operator berlińskich lotnisk FBB GmbH stawia sobie za cel systematyczne ograniczanie zużycia wody pitnej. Ochrona gleby i wód gruntowych na terenie lotnisk to jeden z głównych celów zarządzania proekologicznego.
Sewage treatment plant Wassmannsdorf

Ochrona gruntów i wód powierzchniowych

Proekologiczna gospodarka wodą z opadów atmosferycznych oraz ściekami chroni cieki i zbiorniki wodne w otoczeniu lotnisk. więcej zum Thema: Ochrona gruntów i wód powierzchniowych

Aircraft de-icing

Odladzanie powierzchni eksploatacyjnych i samolotów

Dzięki sprawnej pracy służb zimowego utrzymania lotnisk spółka BER i jej usługodawcy zapewniają bezpieczne starty i lądowania. więcej zum Thema: Odladzanie powierzchni eksploatacyjnych i samolotów